PM Mechanical Engineering.
FEM beräkningar och analyser

PM Mechanical Engineering

PM Mechanical Engineering är en ingenjörsfirma med säte  i Karlskrona, Sverige. Företaget omvandlades från enskild firma till aktiebolag 2012.

Filosofin har alltid varit att hjälpa företag med lösningar till kraftigt konkurrenskraftiga priser i den allt hårdare internationella konkurrensen.
Detta blev möjligt med NISA som arbetsverktyg där PM Mechanical erbjöds ett mycket förmånligt erbjudande för att testa Presys for NISA och
därmed kunde kostnaderna hållas nere.

Samtidigt har bolaget fått ansvar för support och träning av Presys och NISA i Skandinavien och Kontinentaleuropa med Tyskland som tyngdpunkt.

Bolaget samarbetar med Armstrup Engineering i Danmark som grundades 2003 och vars mjukvarulösningar riktar sig mot små och medel-
stora företag som vill sänka sina kostnader.

Stommen i verksamheten är däremot konstruktion och utveckling där vi deltagit i stora och små utvecklingsprojekt under de senaste 30 åren.

Tyngdpunkten av verksamheten är utmattningsberäkning av konstruktioner inom först och främst entreprenad industrin men verksamheten har
breddats med beräkning av tunnväggiga stålkonstruktioner (tankar&silon), hydraulik komponenter, lyftutrustning mm.


Företaget utför följande ingenjörstjänster:   -Statisk dimensionering av svetsade/gjutna strukturer/komponenter

   -Utmattningsberäkning av svetsade/gjutna strukturer/komponenter

   -Olinjöra beräkningar inkl stora deformationer

   -Beräkning av lyft/produktionsutrustning enligt EC3

   -Egenfrekvensanalyser

   -Avvibrering av strukturer/komponenter mot vibrationer och buller

   -Harmoniska/dynamiska responsanalyser

   -Avvibrering av motorpaket mellan 10-200kW mot vibrationer och buller

   -Temperaturberäkningar och upphängning av avgassystem

   -Beräkning av svetsförband med nominell spänningsmetod och Notch-metoden

   -Beräkning av skruvförband enligt VDI2230 och Colly Company

   -Uppläggning av mätprogram av kraft/acceleration/töjning för strukturer

   -Undersökning av havererade komponenter map utmattning

   -Dimensionering och mätmetoder för funktionsfamiljer/komponenter

   -Anpassning och utformning av konstruktioner för robotiserad svetsning

   -Analys av silos och cisterner enligt EKS10 resp Eurocode

   -Kompositberäkningar