Peter Marton
Mechanical Engineering AB
Civilingenjör maskinteknik med 30 års yrkeserfarenhet av hållfasthetsberäkningar

Följ oss på linkedin


PM Mechanical Engineering erbjuder avancerade tjänster inom konstruktion, beräkning, testning av strukturer, maskinkomponenter och byggnader tillsammans med sina partner i Skandinavien och Europa.

Vårt nätverk täcker ett brett spektra från enkla maskinelement till avancerade kompositberäkningar.

Tack vare våra mjukvarulösningar har vi riktigt konkurrenskraftiga priser.

Vi arbetar med fasta priser efter gemensam genomgång av projektet och överenskommelse  med våra kunder. Styrkan i vår verksamhet är tillgänglighet och hastighet där skärmdelning är stommen i verksamheten. Du ringer, delar din skärm med oss, vi analyserar problemet tillsammans med Dig och lämnar våra förslag.

Vi är nischade och var och en av oss har sitt specialistområde så som utmattning, elastomerer, dynamik, kompositberäkningar osv.

Företagen som ingår i vårt nätverk finns i Danmark, Sverige, Norge och Ungern.

Gemensam nämnare för oss är att vi är frilansande ingenjörer allihopa med en medelålder runt 52 år och har minst 25års yrkeserfarenhet.

Behöver Du hjälp med prototypbyggnad har vi resurser till det både i Sverige och på Jylland i Danmark.